HOBAS Управление на качеството | ISO 9001

Да бъдем в състояние да обещаем жизнен цикъл на продукта в рамките на 50 години е резултат от целенасочената работа в нашите отдели Проучване и Развитие. В централата HOBAS TechCenter, с площ над 1400 м², експертите непрекъснато следят поведението в дългосрочен и краткосрочен план на продуктите от всички заводи на HOBAS, тестват подобрения на продуктите и разработват нови продуктови линии. Лабораторията HOBAS TechCenter е сертифицирана по международни стандарти, включително ISO 17025, а TÜV Süd подлага всички продукти на строги тестове.

Системата за управление на качеството покрива всички сфери във всяка една от компаниите, включително и разработването на нови продукти, процесите по контрола на качеството, товаренето на стоката и допълнителните услуги – това, което получавате, е с постоянно високо качество без изключения.

Обширната ни програма за контрол на качеството не само отговаря на международните стандарти, но също е съобразена и със специфичните изисквания на клиента. HOBAS е носител на знака за качество Oсtagon, издаден от Техническа служба TÜV Германия, както и на редица други одобрения. Одитори от реномирани сертифициращи компании извършват постоянен контрол върху HOBAS, провеждайки необходимите тестове и проверки.

Програмата на HOBAS за контрол на качеството включва и следните мерки за осигуряване на качеството:

  • Тестване на суровините
  • Тестване на полуготовата продукция
  • Постоянно тестване в производството
  • Тестове за издръжливост на готовата продукция
  • Визуална проверка и контрол на размерите на готовата продукция
  • Хидростатични и хидродинамични тестове
  • Калибриране на инструментите
  • Осигуряване на идентификацията и възможността за проследяване на продуктите
  • Контрол на планирането и дизайна
  • Контрол на доставчиците