HOBAS Управление на енергията | ISO 50001

ISO 50001 е международно признат стандарт за системи за управление на енергията с цел поддържане и подобряване на енергийната ефективност. Ефективното използване на енергия помага за запазване на ресурсите, намаляване на разходите и в борбата с изменението на климата.

През ноември 2014 г. HOBAS се сертифицира успешно по DIN EN ISO 50001. Стандартът ISO 50001 е интегриран с вече въведените системи за управление в HOBAS – ISO 9001 (системи за управление на качеството), ISO 14001 (системи за управление на околната среда) и OHSAS 18001 (системи за управление на здравето и безопасността при работа).

Ползите от ISO 50001 са, например, подобряване на енергийната ефективност и икономии на енергия, спазване на нормативната уредба, както и съответствие с целите на HOBAS за корпоративна устойчивост.

Виктор Владимиров, експерт от групата HOBAS в областта на енергията, околната среда и безопасността, се гордее със сертифицирането на HOBAS по стандарта ISO 50001: „Управлението на енергията е още един аспект на нашия ангажимент към устойчивостта. Този сертификат е част от развитието на нашата компания и подпомага предоставянето на решения по въпроси като енергийна ефективност и опазване на ресурсите. В групата HOBAS се извършиха важни инвестиции за подобряване на технологията и оборудването, включително и за използване на енергия от възобновяеми източници.

Стъпките за успешното сертифициране по ISO 50001 се извършиха с подкрепа и признание от експерти в и извън нашата организация. Благодарим на всички служители и партньори, които допринесоха със своите неуморни усилия и ангажимент.“