Нашата отговорност

Защо отговорността е важна за нас?

Който не мисли днес за утрешния ден, е виновен за своята собствена безотговорност – това важи за всеки от нас като личност, но е валидно и за всяка компания. За HOBAS това означава, че сега създаваме основа, за да продължим и в бъдеще успешно да запазваме позициите си на пазара и да осигуряваме работни места. Определянето на посоката днес гарантира, че и утре ще имаме висококвалифицирани и мотивирани служители. Затова разработваме продукти, които щадят природните ресурси и използват енергията разумно. В допълнение на това ние се възприемаме като корпоративен гражданин, като жител и съсед, част от общност,  и колкото и голяма да е тя, ние си поставихме задачата да поемем нашата отговорност в екологичен, социален и икономически план.

Нашите проекти по света оказват влияние върху хората и околната среда. Ние сме наясно с тази голяма отговорност и приемаме постоянното и успешно управление на бизнеса като наша първостепенна цел. Важно е да осигурим дългосрочен успех на компанията чрез непрестанно фокусиране върху нуждите на нашите клиенти; можем да направим нещата да се случват (make things happen) само когато нашите клиенти и служители са доволни и е осигурена стабилна основа. Надяваме се, че ще се присъедините към нас по пътя към бъдещето и може би и Вие самите ще се вдъхновите да помислите за отговорността, която всички ние носим.