HOBAS Околна среда | ISO 14001

HOBAS е водещ производител на стъклопластови тръбопроводни системи и се ангажира непрекъснато да подобрява екологичните си показатели. Постигането на екологичен баланс в системата е част от нашата Корпоративна социална отговорност и изразява нашите постоянни стремежи в глобален мащаб. HOBAS се грижи да не бъде загубена нито капка от безценната питейна вода и да не бъде замърсен с отпадъчни води нито един квадратен метър почва. Опазването на околната среда е заложено в ежедневната работа на всички служители на HOBAS, както и по време на:

  • Проектирането на тръбите и избора на суровини
  • Производствения процес
  • Транспорта и инсталацията на тръбите
  • Експлоатацията
  • Рециклирането

ISO 14001 е водещ международен стандарт за изграждане и развитие на система за управление на околната среда. HOBAS е екологично отговорна компания и системата по стандарта ISO 14001 предоставя ефективна рамка за непрекъснато подобряване на екологичните показатели. Сертификацията от TÜV SÜD доказва, че фирмата предприема активни стъпки за изпълнение на поетата отговорност.

Знаете ли, че 376 734 тона CO2 са спестени посредством използването на безизкопни технологии за монтажа на първата 5.7 километрова отсечка от проекта "Чайка". Тези стойности са извлечени от проучване на околната среда, проведено от HOBAS и Германското дружество за безизкопни технологии (GSTT). Изследването е представено през май 2011 година и сравнява емисиите въглероден диоксид, генерирани по време на микротунелиране, спрямо тези, които биха били отделени при инсталация на тръбопровод в открит изкоп. Резултатът е повече от ясен: Варшава взе правилното решение, което се отличава със значително по-малко количество отделени емисии CO2.

Изключително интересен е подходът за изследване на емисиите въглероден диоксид за конкретен проект – от производството през транспортирането до монтажа на тръбопроводната система. Интерес представлява и прочуването на смущенията в трафика по време на дейностите по монтажа. Поставен е акцент върху етапа на инсталация и емисиите от трафика, тъй като те са с най-голям потенциал за значително намаляване на емисиите CO2. Натиснете ТУК, за да прочетете цялото изследване.