Стандарт OHSAS 18001 осигурява високо ниво на безопасност на труда и оптимално здравеопазване за служителите на HOBAS

В групата HOBAS ние следваме международния стандарт OHSAS 18001 (Системи за управление на здравето и безопасността при работа), който дефинира организацията и структурата на системата за управление на безопасността и здравето на работното място. OHSAS 18001 предлага една обширна система за планиране, провеждане и контрол на задължителните мерки за безопасност на работното място и намаляване на рисковете от злополуки. Стандартът OHSAS 18001, в комбинация със стандартите ISO 9001 и 14001, дава възможност на HOBAS за всеобхватна и стандартизирана система на управление в областта на безопасността, качеството и опазването на околната среда.

В рамките на сертифицирането с OHSAS 18001 систематично се идентифицират и съответно минимизират потенциалните източници на злополуки. Освен това всеки завод на HOBAS създава наръчник, извършва рисков анализ и определя ръководител по безопасност на труда. 

В началото на 2013 година HOBAS Германия бе удостоен със сертификат OHSAS 18001 от TÜV SÜD. През юли заводите на HOBAS в Румъния и Полша също заслужиха тази сертификация. Предстои сертифициране и на други от нашите производствени мощности. Идва ред и на другите предприятия. „За нас е важно да избегнем злополуки и да предложим на нашите служители надеждно здравеопазване“, подчертава Виктор Владимиров, експерт от групата HOBAS в областта на енергията, околната среда и безопасността. „Като международна компания ние сме отговорни за изпълнение на изискванията на високите международни стандарти. Благодарение на сертифицирането по OHSAS 18001 ние можем да предложим на нашите клиенти още по-професионални услуги!” 

Ако искате да разберете повече за безопасността, енергията и опазването на околната среда в HOBAS, погледнете тук: HOBAS PipeLine Бюлетин 1/2013.