Кои сме ние и какво правим

Тръбите се нареждат сред най-съществените иновации на нашето време и за нашата цивилизация. Колкото повече нараства броят на населението, толкова повече здравето и благосъстоянието на всеки един от нас, на икономиката на страните ни и не на последно място на нашата околна среда зависят от функционирането на тръбопроводните системи: Ние имаме нужда от тях за снабдяване с питейна вода, за напояване, за отвеждане на отпадъчни води, за дренаж на пътища, тунели и мостове, за транспорт на води от и до индустриални зони, както и за производство на зелена енергия.

Ние произвеждаме тръбопроводни системи по най-съвременни технологии и ги предлагаме за всяка една от гореизброените сфери на приложение. За да Ви бъдем допълнително от полза, ние предлагаме и оразмеряване, както и изчисляване на маршрута на тръбопровода, включващо и консултация на място; нашите продукти са инсталирани по редица методи, сред които открит изкоп, микротунелиране, рилайнинг и надземен монтаж в повече от 100 държави по света. Общата дължина на положените вече хиляди километри тръби може да обиколи Земята няколко пъти.

Центрофугално летите тръбопроводни системи от стъклопласт (CC-GRP) Hobas са продукт на повече от шест десетилетия иновации, опит и развитие. През 2017 двете водещи компании, производители на стъклопластови тръбопроводни системи - Hobas Европа и Amiantit Европа с технологията си Flowtite - обединяват сили, създавайки съвместно предприятие Amiblu.

Hobas е собственост на Amiblu Holding GmbH чрез дъщерното си дружество Amiblu Technology AS. Amiblu Technology лицензира съответните си технологии Flowtite и Hobas на различни партньорски компании, опериращи извън Европа.