HOBAS Спирално навити тръби – Системи с некръгло сечение

За разлика от центробежното леене, методът чрез навиване на непрекъснати стъклени нишки изгражда слоевете отвътре навън. Този метод на производство се прилага и за тръби HOBAS NC с некръгло сечение. Те се използват предимно за рехабилитация на стари канализации с големи напречни сечения, както и за изграждане на нови канализации.

Индивидуалната форма и дизайн на всеки некръгъл тръбопровод се определя от клиента и спецификациите проекта,  както и по отношение на хидравлика, статични и химически изисквания.

Отличителна черта на тръбните продукти HOBAS NC е силно смолистият им вътрешен слой. След нанасянето на този слой върху специално произведената матрица, започва същинският процес на навиване за изграждане на стената на тръбата, който завършва с масивен защитен пясъчен слой.

 

Предлаган асортимент
Номинален диаметър [DN] 300/500 - 4000 mm
Номинално налягане [PN] 1 (напорни тръби - по заявка)
Продукти - Специални профили (NC Line)
- Компоненти за рехабилитация
- Канализационни / Отпадъчни води
- Питейни води