HOBAS Напорни тръби

Напорните тръби HOBAS, произведени от стъклопласт (GRP), се прилагат като решение при редица случаи, но главно при тръбопроводи за питейна вода и водноелектрически централи.

Физични свойства
Номинален диаметър [DN] 200 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] до 32 bar
Номинална коравина [SN] до 20000 N/m²

За технически подробности, възможни конфигурации и информация за инсталация, моля, свържете се с Вашия HOBAS Търговски представител.


Стандартната дължина на тръбата е 6 метра (+0 /-60mm).  По заявка могат да бъдат доставени тръби и с дължини от  1 / 2 / 3 m.