HOBAS Успокоителна шахта

Успокоителните шахти се използват за преход от напорен към безнапорен тръбопровод. Изходът към гравитачната тръба е проектиран под темето на напорната тръба. Успокоителните шахти HOBAS имат същите характеристики като стандартните шахти HOBAS.

  •     Шахтова тръба
  •     Анти-флотационна плоча
  •     Всмукателен отвор с фланец
  •     Изпускателен отвор
  •     Ламинирани съединения на шахтовата тръба (за многомодулни конструкции)
  •     Стълба
  •     Капак на ревизионния отвор