HOBAS Пясъкозадържател

Надеждно разделяне на твърдите частици в малки водноелектрически централи

Пясъкозадържателят е ключов компонент за премахване на твърдите частици в малките водноелектрически централи. След като големите камъни и дървени отпадъци биват задържани от решетките на преливника, пясъкозадържателят отделя по-малките твърди частици като чакъл, пясък и утайки от речната вода. По този начин се предотвратява натрупването на седиментни отлагания в тръбопровода. Това от своя страна води до увеличаване на операционното време и интервалите на поддръжка на водноелектрическата централа, предпазва турбината от прекомерно износване и удължава експлоатационния живот на съоръжението.

HOBAS разработи особено ефективен, сглобяем пясъкозадържател от стъклопластови тръби. Благодарение на предварително изработените модули и ниско тегло, пясъкоуловителят HOBAS се транспортира до работната площадка и се интегрира много лесно към съществуващата система на електроцентралата. Почистваща система, която може да бъде изцяло автоматизирана по заявка, надеждно пречиства пясъкозадържателя от отделените твърди частици.

Как работи пясъкозадържателят HOBAS:

Грубо пречистената речна вода навлиза в пясъкозадържателя през входна тръба. Поради разширяването на напречното сечение на енергогасителната камера скоростта на водния поток намалява и турболенциите са редуцирани. Вертикалните успокоителни ребра помагат за стабилизиране на водния поток. В утаителната камера твърдите частици потъват надолу в системата за утаяване и след това се извеждат от пясъкозадържателя през тръба за промиване, която може да бъде отворена за тази цел. Специални датчици за автоматизиране на промиването могат да бъдат интегрирани при поискване. По време на процеса на промиване турбината остава в експлоатация, осигурявайки непрекъснато генериране на мощност и максимална експлоатация на централата.

Ефективността на системата за утаяване и почистващата функция на пясъкозадържателя HOBAS е проверена и доказана посредством модел на цифрова симулация в Пражкия Технически Университет CVUT и хидравличен модел в BOKU Виена (Лесотехнически университет във Виена).

Всеки пясъкоуловител HOBAS е произведен съобразно съответните изисквания по отношение на множество фактори, сред които размерът на твърдите вещества, времето за утаяване и скоростта на входящия поток. По този начин се гарантират най-добри резултати по отношение на утаяването и почистването и се оптимизира дългосрочната производителност на водноелектрическата централа.

Предимства на пясъкозадържателя HOBAS:

  •     Надеждно разделяне на твърдите частици
  •     Ефективна прочистваща система за безопасно отстраняване на наноси от пясъкозадържателя
  •     Безпрепятствена работа на турбината по време на процеса на промиване
  •     Лесен монтаж благодарение на сглобяемите елементи
  •     Изисква се малко място и малко изкопни работи по време на инсталирането
  •     Индивидуален дизайн за оптимална работа
  •     Лесна манипулация благодарение на ниското тегло
  •     Възможно инсталиране в трудно достъпни райони

За технически подробности, възможни конфигурации и информация за инсталация, моля, свържете се с Вашия HOBAS Търговски представител.