HOBAS Стандартни напорни муфи

Тръбите HOBAS обикновено се доставят на строителната площадка с предварително монтирана муфа. Стандартната напорна муфа е FW муфа (FWC), състояща се от GRP тяло с неподвижно монтиран по цялата дължина EPDM уплътнител. Муфи FW са налични за всички номинални напорни класове на тръби.

Физични свойства DN
FW муфа 200 - 3600 mm

За технически подробности, възможни конфигурации и информация за инсталация, моля, свържете се с Вашия HOBAS Търговски представител.