HOBAS Напорни колена

Напорните колена  HOBAS се състоят от ламинирани тръбни сегменти и най-често се използват за преодоляване на извивки по трасето на тръбопровода.

Физични свойства
Номинален диаметър [DN] 200 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] 1 - 10 bar

За технически подробности, възможни конфигурации и информация за инсталация, моля, свържете се с Вашия HOBAS Търговски представител.