HOBAS Двойни тръби

Тръбите HOBAS могат да бъдат в система "тръба в тръба" за приложения в зони, където водата е защитена или например при топлоизолирано отводняване на мостови конструкции.

Физични свойства
Номинален диаметър [DN] 200/300 - 1800/2000 mm
Номинално налягане [PN] 1 bar
Номинална коравина [SN] 10000 N/m²

За технически подробности, възможни конфигурации и информация за монтажа, моля, свържете се с Вашия HOBAS Търговски представител.

Стандартната дължина на тръбата е 6 метра (+0 /-60 mm).  По заявка могат да бъдат доставени тръби и с дължини от  1 / 2 / 3 m.