HOBAS Безнапорни тръби

Безнапорните тръби HOBAS, произведени от стъклопласт (GRP), се прилагат при отвеждане на отпадъчни води, дренаж, системи за съхранение и редица други приложения.

Физични свойства
Номинален диаметър [DN] 200 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] 1 bar
Номинална коравина [SN] до 20000 N/m²

За технически подробности, възможни конфигурации и информация за монтажа, моля, свържете се с Вашия HOBAS Търговски представител.

Стандартната дължина на тръбата е 6 метра (+0 /-60 mm).  По заявка могат да бъдат доставени тръби и с дължини от  1 / 2 / 3 m.