HOBAS Тангенциална шахта

Тангенциалната шахта HOBAS съдържа стъклопласт и е устойчива на корозия както от външната, така и от вътрешната си страна. Тези шахти трябва да се бетонират, за да се избегнат наднормените натоварвания върху ламинатите и върху връзките между шахтата и тръбата.

  •     Основна тръба (от DN 800)
  •     Муфа на основната тръба
  •     Тръба на шахтата (стандартно DN 1000 или DN 1200)
  •     Широчина на стъпалото (опесъчено)
  •     Муфа на тръбата на шахтата (за многомодулни конструкции) 
  •     Стълба
  •     Покривна плоча на шахтата (аксесоари по заявка)