Камера HOBAS CSO (Комбинирана преливна камера за канализационни тръбопроводи)

HOBAS разработи особено ефективна система преливници от стъклопласт за смесени канализации съвместно с Пражкия Технически Университет CVUT под ръководството на д-р на техническите науки Ярослав Полер и в съответствие с Европейската директива за водите 2000/60/EC: камерата HOBAS CSO отделя от канализационния поток и филтрира особено ефективно замърсявания, образувани от неразтворими вещества, и ги отвежда към водопречиствателната станция, а пречистените води се отвеждат към водоприемника.

Системата се основава на дизайн, който е проверен с помощта на математически модел за динамика на флуидите CFD и физически модел. Анализите на дебита и размерите на потока могат да бъдат симулирани и оптимизирани въз основа на този базов модел. Лабораторни тестове и реални проекти многократно доказват неговата ефективност. Всяка камера HOBAS CSO има индивидуален дизайн и е оптимизирана в съответствие със специфичните изисквания.

Предимства на камерата HOBAS CSO:


  •     Надежден преливник за дъждовни води
  •     Лесна за поддържане самопочистваща се система
  •     Оптимално разделение на неразтворимите вещества (дизайн, подобряващ ефекта на вторичния поток)
  •      Допълнителна складова функция
  •      Модулна система
  •      Бърз монтаж
  •      По време на монтажа се използва малко пространство и поради това се прави и малък изкоп
  •      Минимално покритие, което издържа на натоварен транспортен трафик