HOBAS Вложка за стена на шахта

Вложката за стена на шахта се състои от полипропилен, полистирол (< DN 300) или GRP (> DN 400 ).

Физични свойства
Номинален диаметър [DN] 200 - 1200 mm

За технически подробности, възможни конфигурации и информация за инсталация, моля, свържете се с Вашия HOBAS Търговски представител.