HOBAS Структурни адаптори

Преходникът за стени HOBAS се състои от опесъчена тръба, по заявка с уплътнителна лента, околовръстен пръстен или околовръстен ръб. Стандартната дължина е 0,5 или 1 m до DN 1100 и 0,5 или 1,5 m от DN 1200 съгласно условията в съответната страна. По заявка се предлагат и други дължини.

Физични свойства
Номинален диаметър [DN] 200 - 3600 mm
Тип F опесъчен
Тип E опесъчен, с опорен пръстен
Тип G опесъчен, с околовръстен ръб

За технически подробности, възможни конфигурации и информация за инсталация, моля, свържете се с Вашия HOBAS Търговски представител.