HOBAS Преливници

Преливниците за канализация HOBAS се предлагат като модулни системи, изработени по спецификация на проектанта, както и съгласно изискванията на строителната площадка. Отделните елементи са бързо, лесно и безопасно сглобени, за да формират цялостно, трайно водоплътно съоръжение, което не изисква допълнителни довършителни дейности.

Модулната система на преливниците за канализация HOBAS обикновено се състои от следните елементи:

 • Входяща част
 • Свързващи тръби
 • Ревизионен отвор / Стъклопластова тангенциална шахта
 • Изходяща част / Стъклопластова шахта
 • Комбинирани части (разделителни или събирателни съоръжения)
Предлаган асортимент
Номинален диаметър [DN] 200 - 3600 mm
Продукти - Структури за водохващане
- Структури за свободно изтичане на вода
- Разнообразни ревизионни шахти със стълби
- Системи за защита от наводнения

Специални свойства

 • Модулна система
 • Ниска грапавина на стената
 • Ниско тегло
 • Кратко време за монтаж / Просто свързване с муфи
 • Дълъг експлоатационен живот
 • Химическа устойчивост
 • Лесна поддръжка
 • Възможност за разширение при необходимост