HOBAS Рехабилитация на шахти - добри колкото нови

Обновяването на съществуващите шахти и съоръжения в отводнителните системи придобива все по-голямо значение. HOBAS доставя две системи, които се различават значително от технологиите, предлагани преди това на пазара, и поради тази причина дават възможност за постигането на напълно различни резултати. Съществуват две различни техники: рехабилитация на ревизионната шахта и методът „шахта в шахта".

Рехабилитация „Шахта в шахта“

Обновяването „Шахта в шахта“ на HOBAS е техника, при която шахтата HOBAS се монтира във вътрешността на рехабилитираното съоръжение. Този метод, не само че взема предвид определени условия (напр. номинална ширина, дълбочина, канал), но и предоставя възможността старата ревизионна шахта да не бъде напълно отстранена. Новата ревизионна шахта поема всички статични натоварвания.

Предимства:

 • Всички статични натоварвания се прилагат върху новата шахта
 • Висока устойчивост на корозия и постоянна водоплътност
 • Рехабилитация, независима от влага, водоплътност и структурен дизайн на старата шахта
 • Малки размери
 • Малки изкопи
 • Бърз и лесен монтаж
 • Лесна поддръжка, дълъг експлоатационен живот.

Рехабилитация на ревизионна шахта

Изискването към този метод е да понесе статичните натоварвания. Шахтите за рехабилитация HOBAS са модулни системи. Всички отделни компоненти са проектирани да могат да преминават през стандартните ревизионни отвори (De 625 mm). Този метод предоставя бърз и лесен начин за рехабилитация на пропукани или пробити шахти. В допълнение модулната система на HOBAS за рехабилитация на ревизионни шахти може да бъде приспособена на практика за всички приложения.

Специални характеристики:

 • Рехабилитационен процес: не са необходими изкопни работи
 • Лесна инсталация (модулна система)
 • Пълна защита срещу корозия и инфилтрация на подпочвени води
 • Устойчивост към агресивни отпадъчни води
 • Независими от състоянието на старата шахта
 • Чувствителни зони (напр. връзките на тръбите) с постоянна водоплътност