HOBAS Тръбопроводни системи за питейна вода

Водата напуска водохранилището през специален тръбопровод за питейна вода. За тези приложения HOBAS предлага широка гама тръби с богат избор на диаметри и различни класове на налягане. Гладката вътрешна повърхност на тръбата, която е с изключително нисък коефициент на грапавина, свежда до минимум загубата на налягане, осигурява оптимална скорост на потока и по този начин спомага за икономия на енергия в помпените станции. Широкият избор на стандартни и нестандартни фитинги, сред които тройници, фланци, Y-елементи и колена, допълва продуктовата гама.

Предлаган асортимент
Номинален диаметър [DN] 200 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] 1 - 32 bar
Номинална коравина [SN] 630 - 1000000 N/m²
Продукти - Тръби, муфи, фитинги и аксесоари
- Резервоари за питейна вода
- Шахти за събиране на изворна вода
- Шахти и резервоари
- Кладенци и филтриращи тръби

Резервоари за питейна вода

Събраната изворна или съответно добитата подземна вода обикновено се съхранява във водохранилища преди да захрани водоснабдителната мрежа за питейна вода. За целта резервоарите HOBAS могат да бъдат проектирани с капацитет от 5 до няколкостотин кубически метра и предложени в редица предварително изпитани варианти. Всеки резервоар за съхранение се произвежда по задание на клиента и се монтира в системата, предварително оборудван с всички необходими допълнителни елементи (напр. ревизионен вход, камера със спирателен кран).

Кладенци и филтриращи тръби

Стъклопластовите кладенци и филтриращите тръби HOBAS се прилагат там, където може да се добива питейна вода от голямо количество подпочвени води. Това включва поставянето на хоризонтални или вертикални тръби във водоносните слоеве, под нивото на подпочвените води. Водата преминава през пясъчните филтри и през едра решетка, филтърните пръти. Филтриращите тръби HOBAS имат отлична репутация в това приложение заради своята изключителна филтрираща способност благодарение на голямата филтрираща площ, висока якост, която може да бъде проектирана съгласно съответните изисквания, както и икономическата ефективност по време на монтажа и експлоатацията.