HOBAS Тръбопроводни системи за отпадъчни води

Стъклопластовите тръбопроводни системи HOBAS за канализация са изключително устойчиви на корозионни субстанции и затова са идеални за общинските тръбопроводи, предназначени за отпадъчни води. GRP тръбопроводните системи HOBAS са широко приложими освен за канализации и при отводняване на мостове, пътища и тунели. Особено опасна в системите за отпадъчни води е биогенната сярна киселина с ниска рН стойност. Благодарение на високата корозионна устойчивост на GRP материала тръбопроводните системи HOBAS за канализация лесно издържат на тези химически атаки.

За особено агресивни среди, например при промишлени приложения, GRP тръбопроводните системи HOBAS за канализация се произвеждат с висококачествени смоли или специален ламинат.

Предлаган асортимент
Номинален диаметър [DN] 200 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] 1 - 32 bar
Номинална коравина [SN] 630 - 1000000 N/m²
Продукти - Тръби, Муфи, Фитинги, Аксесоари
- Цистерни за отпадни води
- Тръби с некръгло сечение (NC Line)
- Резервоари & Шахти
- Преливници

Камера HOBAS CSO (Комбинирана преливна камера за канализационни тръбопроводи)

HOBAS разработи особено ефективна система преливници от стъклопласт за смесени канализации съвместно с Пражкия Технически Университет CVUT под ръководството на д-р т.н. Ярослав Полер и в съответствие с Европейската директива за водите 2000/60/EC: камерата HOBAS CSO отделя от канализационния поток и филтрира особено ефективно замърсявания, образувани от неразтворими вещества, и ги отвежда към водопречиствателната станция, а пречистените води се отвеждат към водоприемника.

Системата се основава на дизайн, който е проверен с помощта на математически модел за динамика на флуидите CFD и физически модел. Анализите на дебита и размерите на потока могат да бъдат симулирани и оптимизирани въз основа на този базов модел. Лабораторни тестове и реални проекти многократно доказват неговата ефективност. Всяка камера HOBAS CSO има индивидуален дизайн и е оптимизирана в съответствие със специфичните изисквания.