HOBAS Тръбопроводни системи за напояване

Обикновено водата трябва да пътува дълго до крайната си дестинация. Прилаганата технология за напояване и висококачественото оборудване гарантират, че тя ще стигне дотам безопасно.

Техниките за напояване се различават по начина на разпределение на водата. Все пак целта на всички е една: равномерно снабдяване на полята и нивите с вода за максимизиране на реколтата и качеството на растенията. Добитата от извора вода се транспортира по главния тръбопровод до клапаните, второстепенните водопроводи и накрая стига до системите за капково оросяване.

Изборът на подходящи тръбни продукти се изплаща многократно в пълния смисъл на думата: фактори като експлоатационен живот, монтаж, поддръжка, хидравлични характеристики, водонепропускливост на системата и други играят съществена роля за икономическата ефективност и рентабилност на системата. Благодарение на повече от половин век опит в производството и развитието присъщите предимства на тръбопроводни системи за напояване HOBAS предлагат възможност за екологически съобразно и икономически ефективно водоснабдяване.

Предлаган асортимент
Номинален диаметър [DN] 150 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] 1 - 32 bar
Продукти - Тръби, Муфи, Фитинги, Аксесоари