Тръбопроводи HOBAS за водноелектрически централи

В началото на 60-те години на XX в. Гомеркрафтверке (Gommerkraftwerke), разположена в долината Бин в швейцарския кантон Вале, търси подходящ материал за напорните тръби на своята водноелектрическа централа. По същото време швейцарски машинни инженери обмислят други приложения на техните валяци за боядисване на текстилни тъкани. Голям късмет е, че Гомеркрафтверке научават за отличните свойства и ниското тегло на тръбите и изборът на материал става ясен – решението е да използват тръби с диаметър DN 1000 от центрофугално лят стъклопласт за своя много стръмен трикилометров тръбопровод. Тъй като тръбите са изключително леки, те се нуждаят единствено и само от обикновено оборудване за бързия монтаж. В стръмния пресечен терен на швейцарската долина Бин напорният тръбопровод HOBAS продължава да доказа своята надеждност с факта, че е в експлоатация вече повече от 50 години.

Тръбопроводите HOBAS за водноелектрически централи имат нисък коефициент на грапавина и огледална вътрешна повърхност. Така с тях се постигат минимални загуби на напор и в същото време максимална пропускателна способност. В сравнение с другите тръбни материали по-голямото провеждано количество при едни и същи диаметри води до по-голяма производителност. Тъй като тръбите често се монтират в планински и неравни терени, надеждните и леки тръби HOBAS улесняват вземането на решение: лесната манипулация намалява времето за инсталация и води до намаляване на разходите.

Предлаган асортимент
Номинален диаметър [DN] 200 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] 1 - 32 bar
Номинална коравина [SN] 630 - 1000000 N/m²
Продукти - Тръби, Муфи, Фитинги, Принадлежности
- Система за диагонално рязане

HOBAS Пясъкозадържател

Пясъкозадържателят е ключов компонент за премахване на твърдите частици в малките водноелектрически централи. След като големите камъни и дървени отпадъци биват задържани от решетките на преливника, пясъкозадържателят отделя по-малките твърди частици като чакъл, пясък и утайки от речната вода. По този начин се предотвратява натрупването на седиментни отлагания в тръбопровода. Това от своя страна води до увеличаване на операционното време и интервалите на поддръжка на водноелектрическата централа, предпазва турбината от прекомерно износване и удължава експлоатационния живот на съоръжението.


HOBAS разработи особено ефективен, сглобяем пясъкозадържател от стъклопластови тръби. Благодарение на предварително изработените модули и ниско тегло, пясъкоуловителят HOBAS се транспортира до работната площадка и се интегрира много лесно към съществуващата система на електроцентралата. Почистваща система, която може да бъде изцяло автоматизирана по заявка, надеждно пречиства пясъкозадържателя от отделените твърди частици.

Ефективността на системата за утаяване и почистващата функция на пясъкозадържателя HOBAS е проверена и доказана посредством модел на цифрова симулация в Пражкия Технически Университет CVUT и хидравличен модел в BOKU Виена (Лесотехнически университет във Виена).

Всеки пясъкоуловител HOBAS е произведен съобразно съответните изисквания по отношение на множество фактори, сред които размерът на твърдите вещества, времето за утаяване и скоростта на входящия поток. По този начин се гарантират най-добри резултати по отношение на утаяването и почистването и се оптимизира дългосрочната производителност на водноелектрическата централа.