HOBAS Тръбопроводни системи за безизкопни приложения

 

Безизкопно микротунелиране:

Когато тръбопроводите трябва да бъдат положени в гъсто населени райони, защитени природни резервати или под силно натоварени пътища, микротунелирането често е най-неразрушителното решение. Благодарение на центрофугалното леене, гравитачните  и  напорни тръби HOBAS са произведени с висока якост на натиск и дебелина на стените, необходими да устоят на прилаганите сили.

С тяхната гладка неабсорбираща външна повърхност, точен външен диаметър в рамките на изисквания толеранс и сравнително по-малката дебелина на стената, стъклопластовите тръбопроводни системи за микротунелиране HOBAS  практически изискват най-ниско усилие за микротунелиране в индустрията, имат висока скорост на монтаж и са подходящи за много дълги и дори извити трасета. Например, над 900 m тръби HOBAS De 3000 са монтирани без прекъсване и с извивка.

Освен отличните хидравлични свойства, огледално гладката вътрешна повърхност е лесна за почистване и дезинфекциране, което включва микротунелирането към възможните методи на инсталация при системи за питейна вода, където хигиената играе основна роля.

Малкият външен диаметър по отношение на вътрешния диаметър на тръбата води до редица предимства. Например по-малки машини, необходими за тръбите, което означава по-ниски разходи за оборудване и наем, по-малки количества изкопна земна маса, по-голям капацитет на тръбопровода.

Подходящите връзки и фитинги за всяко приложение осигуряват завършена водоплътна система.

 

Микротунелиране в завои:

По икономически и екологични причини проектантите и клиентите все по-често избират метода на монтаж микротунелиране в завои. Разделянето на трасето за микротунелиране на прави отсечки и реализацията на промените на посоката единствено в шахтите изисква използването на повече и в много случаи по-дълбоки шахти. Използването на метода на микротунелиране в завои често дава възможност за оптимизиране на броя и дълбочината на шахтите.

Тръбите HOBAS CC-GRP за микротунелиране имат уникални предимства, когато става въпрос за извити трасета. Сред тях са високата им устойчивост на натиск и тяхната еластичност. Еластичността на GRP материала позволява на тръбопровода да реагира на ексцентричните сили с помощта на деформация на краищата на тръбите. Така се осигурява контактът между отделните тръби за оптималното предаване на силите на натиск, доколкото не се нарушават ограниченията за допустимата деформация.

Всички производствени заводи HOBAS в Европа са сертифицирани по стандарт ISO 25780 на TÜV Süd.

HOBAS Предимства

 • микротунелиране в завои
 • по-ниски разходи за машини
 • по-малки количества изкопна земна маса
 • значително по-кратко време за монтаж
 • преодоляване на големи дистанции
 • по-малък брой шахти
 • по-висока прецизност на управление
 • по-ниски сили на прибутване
 • отлични хидравлични свойства
 • по-малко поддръжка
 • дълъг експлоатационен живот

 

Рехабилитация чрез рилайнинг:

Когато вече не са възможни ремонти по компрометирания тръбопровод, отговорните лица се сблъскват с избора между рехабилитация или подмяна на тръбите. Новият тръбопровод има недостатъкът да бъде скъп и разрушителен в градските райони, където се намират най-големите канализационни мрежи.

Рилайнингът е процес, при който съществуващият тръбопровод е преоблицован с нова тръба с по-малък диаметър, за да поднови оригиналната тръба за продължителна работа. Ниската маса, устойчивостта срещу корозия, лесните за свързване муфи и устойчивостта на надлъжните усилия при инсталиране, правят продуктите HOBAS CC-GRP и системите с некръгло сечение NC Line идеални за това приложение. Максималният дебит е преподсигурен благодарение на гладката вътрешна повърхност (малък коефициент на грапавост) и относително леката структура на стената на тръбите HOBAS.

Предлаган асортимент
Външен диаметър [De] 272 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] 1 - 10bar
Номинална коравина [SN] 32000 - 1000000 N/m²
Допълнителни продукти - Практични за монтиране муфи
- Тръби за междинна станция за микротунелиране
- Смазване – Дюзи за инжектиране
- Шахти за мястото за микротунелиране
- Рилайнинг със стандартни тръби и тръби с некръгло сечение (NC Line)