Стъклопластови шахти HOBAS се отличиха при продуктов тест!

HOBAS с най-добри резултати при скорошен преглед на продуктите и методите за рехабилитация на шахти, направен от известния институт IKT (Институт за подземна инфраструктура в Щутгарт, Германия).

13 различни рехабилитационни системи бяха подложени на тест, включващ ремонт на 5-метрова бетонна шахта DN 1000. Доставчиците на различните системи трябваше да възстановят водоплътността и структурната цялост на шахтата. Различните подходи бяха изследвани, а рехабилитираните шахти подложени на кратко- и дългосрочни тестове за устойчивост на подпочвени води. Стъклопластовите шахти HOBAS получиха най-добър резултат при тестовете с обща оценка „Добър“ (1.6 по немската система за оценка от 1-6, 1 - най-добър резултат).

 

Повече информация за оценяването и тестовите критерии на IKT може да намерите тук: www.ikt.de/allgemein/ikt-warentest-schachtsanierung-dichter-schacht-dank-schicht-im-schacht/ 

 

Научете за предимствата и възможностите за рехабилитация на шахти с HOBAS тук: http://www.hobas.bg/prilozhenija/rekhabilitacija-na-shakhti.html