Помпена шахта HOBAS DN 2200, инсталирана в град Велико Търново

В процеса на изграждане на ново регионално депо за битови отпадъци в град Велико Търново е инсталирана успешно помпена шахта HOBAS за дренажни води с диаметър DN 2200 и височина 12 метра. Отличните хидравлични и статични свойства, както и бърз и лесен монтаж, се оказаха от изключително значение с оглед на кратките срокове, необходими за изпълнение на обекта.

Прочетете още за този впечатляващ проект ТУК (на английски език)!