HOBAS и Amiantit Европа (Flowtite) прераснаха в Amiblu

HOBAS и Amiantit обединяват сили в Европа – Amiblu, концерн за екологични високотехнологични тръби, с централа в Клагенфурт.

Сливането на европейския бизнес на HOBAS и Amiantit (в това число технологията FLOWTITE) беше официално финализирано в понеделник, след одобрението на Дирекция Конкуренция на Европейската комисия. Двете водещи на пазара компании за тръби от стъклопласт (GRP) са обединили усилията си за сформиране на съвместно предприятие, AMIBLU. Споразумение между базирания в Каринтия WIG Wietersdorfer Holding GmbH, собственик на HOBAS, и Amiantit SAAC, Саудитска Арабия, притежаващ Amiantit, бе постигнато през декември 2016 г. със структура на собственост, споделена между партньорите 50:50.

Седалището на новото съвместно предприятие се намира в Клагенфурт. GRP тръбите осигуряват устойчиви решения в инфраструктурни и промишлени приложения като питейна вода, напояване, отпадни води, водноелектрически централи или промишлени инсталации. Те имат много важни предимства пред конвенционалните тръбни материали. Марките HOBAS и FLOWTITE предлагат различни преимущества при тръбопроводните решения и AMIBLU ще осигури както приемственост, така и растеж за двете до скоро конкурентни фирми.

По-ясното позициониране на продукта спрямо традиционните материали ще ускори прехода към устойчиви тръбопроводни решения.

Ник Крофтс, главен изпълнителен директор на AMIBLU, и Клаус Брун, главен търговски директор на групата за света, досегашен управляващ директор на HOBAS, са единни, че сливането ще подпомогне осезаемо позиционирането на GRP продуктите за укрепване на устойчивите решения на европейския пазар. То ще се отрази на позиционирането на марките HOBAS и FLOWTITE при клиентите и лицензиантите по целия свят. "Водата е ценен ресурс, основен за живота. В AMIBLU сме убедени, че можем да управляваме по-добре този ресурс, без да увеличаваме инвестиционните нива. Ние предлагаме решения срещу загуби, замърсяване, разрушаване и неефективност на тръбопроводните системи, като спестяваме капиталови и оперативни разходи", казва Ник Крофтс, изпълнителен директор AMIBLU.

Днешният пазарен дял на тръбопроводните системи GRP не отговаря на ползата, която те предлагат. Тъй като изискванията по отношение на продължителността на живот, намалените разходи за поддръжка и енергийната ефективност нарастват, ръководството очаква повече клиенти да се обърнат към AMIBLU за решения. В допълнение при предстоящите инфраструктурни проекти, планирани през следващите 5 години в Европа, GRP решенията представляват най-доброто предложение спрямо традиционните тръбни материали (по-специално чугун, стомана и бетонни тръби).

Политиката на досегашните структури се характеризира с непрекъснати иновации и всеотдайност при обслужването на клиентите с цел тяхната удовлетвореност. Общата мисия е чрез замяна на традиционните решения, страдащи от корозия, стареене и липса на водоплътност, със съвременната композитна технология, мрежите могат да бъдат високоефективни и чисти в продължение на 150 години. AMIBLU ще постави основите на една устойчива и надеждна мрежа за управление на водите.

Клаус Брун, главен търговски директор  за цял свят, добавя: "Технологичното лидерство на AMIBLU при GRP решения за водните приложения ни дава по-силна платформа за по-нататъшен международен растеж, например в Азия, Латинска Америка и Африка. Ние имаме големи амбиции и с нетърпение очакваме да стартираме глобална конкуренция с другите възможности на пазара. Чрез обединената структура на AMIBLU имаме възможността да реализираме идеята на практика."