Сертификати за групата HOBAS

Сертифицирани от независими институти по редица международни  и национални стандарти, заводите на HOBAS гарантират крайният продукт да отговаря и на най-високите изисквания на клиента.

Стандартите ISO 9001 и 14001 дават възможност на HOBAS за всеобхватна и стандартизирана система на управление в областта на качеството и опазването на околната среда. Нашата всестранна програма за контрол на качеството е съобразена както с международните норми и стандарти, така и със специалните желания на клиента. Продуктите HOBAS са сертифицирани по редица стандарти, сред които EN 1796, EN 14364, ISO 10639, ISO 10467 и ISO 25780.

По-долу ще откриете списък с най-често използваните сертификати. За допълнителна информация във връзка с питейна вода или специални проекти, продуктите HOBAS и други, моля свържете се с вашия търговски представител.

 • TÜV Süd ISO 9001 [PDF
 • TÜV Süd ISO 14001 [PDF
 • TÜV Oktagon Тръби [PDF]
 • TÜV Oktagon Фитинги [PDF]
 • OFI Сертификат [PDF]
 • Austrian Standards ON B5161 [PDF]
 • Austrian Standards Хидроенергетика ONR 25161 [PDF]
 • Austrian Standards Питейна вода ON B 5014 [PDF]
 • OVGW-GRIS Тръби за питейна вода [PDF]
 • OVGW-GRIS Резервоари за питейна вода [PDF]
 • GRIS GV 14 [PDF]
 • TÜV Süd ISO 9001 [PDF]
 • Булгарконтрола Тръби EN 1796 Австрия [PDF]
 • Булгарконтрола Фитинги EN 1796 Австрия [PDF]
 • Булгарконтрола Тръби EN 1796 Румъния  [PDF]
 • Булгарконтрола Фитинги EN 1796 Румъния [PDF]
 • TÜV Süd ISO 9001 [PDF]
 • TÜV Süd ISO 14001 [PDF]
 • TÜV Süd OHSAS 18001 [PDF]
 • TÜV Süd Oktagon Тръби [PDF]
 • TÜV Süd Oktagon Фитинги [PDF
 • ICECON [PDF]
 • Austrian Standards ON B 5161 [PDF]
 • GRIS GV 14 [PDF]