HOBAS Брошури - Приложения

Системи за отпадъчни води

Английски

Немски

Системи за питейна вода

Английски

Немски

Резервоари за питейна вода

Немски

Високоефективни тръбопроводни системи

Български

Английски

Немски

Системи за ВЕЦ

Английски

Немски

Пясъкозадържател за МВЕЦ

Английски

Немски

HydroAccu - Помпено-акумулираща ВЕЦ

Английски

Немски

Напоителни системи

Английски

Немски