Устойчивост на абразия

Тръбите HOBAS показват отлична устойчивост на абразия като резултат на изключително еластичния и много гладък вътрешен слой, произведен по метода на центрофугално леене.

Институтът за водно строителство - инженерна хидрология и хидравлика в Дармщат е разработил метод за изпитване на устойчивостта. Тестът, известен като метода "Дармщат",  е дефиниран в различни стандарти. При него полукръгла секция от тръба, запълнена със специфична пясъчно/чакълена/водна смес, започва да се люлее по дължина, за да се симулира характеристика на поток. Многообразни тръбни материали са тествани в лабораторията за проучване и инженеринг Джеймс Харди в Австралия. Износването се измерва на равни интервали от дългата 470 mm средна част на образеца за изпитване. След това резултатите се нанасят в диаграма като функция на броя на извършените цикли.

Установената по време на този тест абразия е средно 0.2 mm след 100 000 цикъла. Серия от тестове, проведени в института по тестване на материали, потвърждават резултатите. Стандартът изисква вътрешният слой да не бъде компрометиран никъде след 100 000 цикъла. Следователно коефициентът на сигурност е надминат пет пъти с 1 mm дебелина на смолата на вътрешния слой на центрофугално летите тръби.