Устойчивост на корозия

Тръбите HOBAS не са електропроводими и не са податливи на атаки, причинени от киселини, основи и соли. Има пряка връзка между устойчивостта на тръбите HOBAS и приложения клас смола. Стандартните смоли гарантират, че системата е устойчива на отпадъчните води в днешно време. Те са със стойности на рН от 1 до 10 и максимална постоянна температура от 35 ° C. Стандартният клас (VA) също така е устойчив на въздействието на биогенната сярна киселина, която се среща в големите канализации с продължително време на задържане.

Специални смоли могат да бъдат използвани, за да отговорят на по-високи изисквания, каквито има при индустриалните приложения (виж Класове на устойчивост). Защитни покрития или довършителни дейности не се изискват.  Може да се изключи галванична корозия.

Тест за химическа корозия под въздействието на сили

Съществува полезен тест за определяне на реакцията на стъклопластовите тръби в работни условия: тест за химическа корозия под въздействието на сили, който проверява за напукване при корозия под напрежение. Образците се подлагат едновременно на физическо (структурен дизайн) и химическо (от флуида) натоварване, т.е. тръбата се държи в разтвор на сярна киселина в деформирано състояние. Резултатите на стандартизирания тест според ASTM 3681/3262 (Американското дружество на изпитване и материали) са убедителни, защото се провежда с част от тръба в мащаб 1:1. Следователно то отразява практическото приложение при по-екстремни условия, толкова близо до реалните, колкото е възможно, без да се изискват излишни индивидуални тестове, които могат да са противоречиви при използване на композитни материали. Когато се използва тази процедура, тръбите HOBAS показват висока издръжливост на напрежение основно благодарение на структурата на стената, постигната с нашия производствен процес. Несъдържащият стъклени влакна и дебел най-малко 1 mm вътрешен слой от смола, както и плътната изключително компактна стена на тръбата осигуряват висока устойчивост на дифузия. Извършваме тези тестове от дълго време в европейските предприятия, в Съединените щати и в Австралия. Въз основа на експлоатационен живот от 50 години тръбите HOBAS постигат ниво на устойчивост на опън от най-малко ε = 1,1%. В резултат на това тръбите HOBAS имат високи нива на сигурност при прилагане на химимически реагенти съчетани с външно натоварване.