Хидравлични свойства

Стъклопластовите тръби имат отлични хидравлични характеристики със значително по-ниски загуби при триене в сравнение с други продукти с подобни размери. Не само хидравличните свойства са благоприятни, гладкият, богат на смола, вътрешен слой осигурява защита срещу силно разяждащи субстанции, а вътрешната повърхност не е податлива на образуване на издатини и напластяване с котлен камък. Това прави тръбите HOBAS една привлекателна алтернатива във водното инженерство и по-специално за тръбопроводи с ниски скорости на потока. Тръбите HOBAS имат следните стойности за хидравлична грапавост.

Коефициенти на грапавина за тръби
Colebrook-White k 0.01
Hazen-Williams C 155
Mannings n 0.008-0.01

В резултат е нужна по-малко енергия за транспортиране на флуида през тръбата. Количеството спестена енергия (напорни тръби) е важен аспект, който трябва да бъде взет под внимание по отношение на ефективността на разходите на тръбопроводната система. Като се има предвид гладкия безшевен вътрешен слой, натрупването на отлагания и котлен камък са сведени до минимум. Следователно разходите за поддръжка и почистване са ниски и планирания водопровод е по-ефикасен от самото начало.