Ефективни тръбопроводи – инсталиране в крива без колена

Ъгловото отклонение е важен критерий при инсталирането на тръби и по отношение на водоплътността на системата. В допълнение към гъвкавостта на материала, муфите даващи възможност на тръбите да бъдат под ъгъл, са друга забележителна черта на тръбите HOBAS. По този начин могат да бъдат постигнати големи радиуси без използването на специални приспособления. Когато сляганията не се очаква да бъдат еднакви, съседните връзки на тръбата могат да бъдат под различен ъгъл.

Рисковете със свързването към неподвижни конструкции могат да се сведат до минимум чрез използване на допълнителни връзки (къса тръба с муфа). Моля, отбележете, че връзките на стандартните ревизионни шахти и структурните връзки като цяло позволяват обширни възможности за ъглово отклонение.

Предимства на системата HOBAS за диагонално рязане

  • Подобрена ефективност на тръбопровода, тъй като на практика няма хидравлични загуби, както при сегментите извивки
  • Оптимално трасиране, благодарение на високата приспособимост на тръбопровода към терена
  • Никаква или намалена необходимост от колена и бетонни опорни блокове
  • По-лесна и по-бърза инсталация, тъй като не се изискват колена и бетонни опорни блокове
  • Изисква се по-малко приспособяване на строителната площадка, по-малко рязане на тръби на обекта