Стандарти & Указания

Системите за управление на качеството и околната среда HOBAS отговарят на най-актуалните изисквания на ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 и са сертифицирани от независими институти. Унифицираните стандарти за високо качество са ключова характеристика на продуктите HOBAS и са силно вплетени в корпоративната философия.

Стандарти:
ISO 10467 Напорни и безнапорни пластмасови тръбопроводни системи за отводняване и канализация – Стъклопластови (GRP) системи, базирани на ненаситена полиестерна (UP) смола
ISO 10639 Напорни и безнапорни пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване – Стъклопластови (GRP) системи, базирани на ненаситена полиестерна (UP) смола
ISO 25780 Напорни и безнапорни пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, напояване, отводняване и канализация – Стъклопластови (GRP) системи, базирани на ненаситена полиестерна (UP) смола – Тръби с гъвкави съединения, предназначени за монтаж по методите на безизкопно полагане
EN 1796 Напорни и безнапорни пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване – Стъклопластови (GRP) системи, базирани на ненаситена полиестерна (UP) смола
EN 14364 Напорни и безнапорни пластмасови тръбопроводни системи за отводняване и канализация – Стъклопластови (GRP) системи, базирани на ненаситена полиестерна (UP) смола – Спецификации за тръби, фитинги и муфи
Специфични за държавата HOBAS спазва местните стандарти, между които ASTM, AWWA, DIN, ON, BS. За специфични стандарти и указания, моля, посетете страницата на HOBAS за конкретната страна.