Безизкопно инсталиране на тръби за рилайнинг

Рехабилитацията създава водоплътна система „тръба в тръба“, която е добра колкото нова както от структурна, така и от хидравлична гледна точка. Методът има ненадминато предимство: старият тръбопровод е заменен бързо и лесно и клиентът получава тръбопровод, който има качествата на нов във всяко отношение.

Процесът на рилайнинг включва избутване или изтегляне на новите тръби в съществуващия тръбопровод и запълване на останалото пръстеновидно пространство между външната и вътрешната тръба с устойчив на налягане фугиращ материал, обикновено смес от свързващи вещества. По този начин новата тръба се фиксира здраво и поема изцяло статичната товароносимост. Тръбите HOBAS за рилайниг са особено подходящи за рехабилитация на тръбопроводи, тъй като са с ниско тегло, устойчиви на корозия, с гарантирано качество, лесен монтаж и устойчиви към силния натиск, упражняван върху тях от масата за заливане. Накратко: старият тръбопровод се превръща в нов - във всяко отношение.