Безизкопно инсталиране на тръби за рилайнинг

Рехабилитацията създава водоплътна система „тръба в тръба“, която е добра колкото нова както от структурна, така и от хидравлична гледна точка. Методът има ненадминато предимство: старият тръбопровод е заменен бързо и лесно и клиентът получава тръбопровод, който има качествата на нов във всяко отношение.

Процесът на рилайнинг включва избутване или изтегляне на новите тръби в съществуващия тръбопровод и запълване на останалото пръстеновидно пространство между външната и вътрешната тръба с устойчив на налягане фугиращ материал, обикновено смес от свързващи вещества. По този начин новата тръба се фиксира здраво и поема изцяло статичната товароносимост. Тръбите HOBAS за рилайниг са особено подходящи за рехабилитация на тръбопроводи, тъй като са с ниско тегло, устойчиви на корозия, с гарантирано качество, лесен монтаж и устойчиви към силния натиск, упражняван върху тях от масата за заливане. Накратко: старият тръбопровод се превръща в нов - във всяко отношение.

HOBAS NC Line - Рехабилитация на специални профили (некръгли)

Системите HOBAS NC Lineпредставляват стъклопластови тръби, произведени по метода на непрекъсната нишка и са проектирани за изграждане или рехабилитация на канализации с некръгъл профил. Те са произведени, така че да пасват перфектно на формата на съответната структура за рехабилитация или теоретично с всяка форма, която бъде зададена за нова инсталация.

По време на инсталацията тръбите се избутват или изтеглят в съществуващия тръбопровод, като оставащото пространство между новата и старата тръба се запълва с устойчиво на налягане съединение, най-често смес от свързващи вещества. Това допълнително фиксира новата тръба и създава тръбопровод със същите качества, каквито би имал един изцяло нов такъв.