Стъклопластът като материал за тръби

Стъклопластът е композит, състоящ се от най-малко два различни материала. Предимствата на всеки от материалите са обединени за постигането на общ краен резултат.

Свързващо вещество - ребро или матрица, и подсилващ материал са най-често използвани при комбиниране на физичните свойства на различните суровини. Техните молекули не се свързват, а образуват композитен материал чрез обединяване на граничните им слоеве. Важно е техните съставки да са съвместими по отношение на свойства и обработка.  Тази технология произлиза от авиационната и военна индустрия, където се изискват изключително висококачествени материали.

Тръбопроводните системи от центрофугално лят стъклопласт се произвеждат от термореактивни пластмаси като ненаситена полиестерна смола или винилестерна смола, нарязани стъклени влакна и подсилващи агенти. Стандартната структура на стената гарантира, че всеки от отделните материали допринася със собствените си свойства за тези на крайния композит. Повече детайли може да откриете на Технология на центрофугално леене.

Днес би било трудно да си представим живота без стъклопластите. Те се използват, например, в следните отрасли:  

  • Автомобилната индустрия (брони, каросерии и т.н.)
  • Авиацията (опашната част, панели и т.н.)
  • Управлението на води и отпадъчни води (тръби, резервоари, шахти)
  • Химическата индустрия
  • Вятърните турбини
  • Eлектрическата промишленост
  • Производството на спортно оборудване, и др.

 

HOBAS има над 55 години опит със стъклопласта като материал за висококачествени тръби.