HOBAS Класификация на тръбите

Тръбите HOBAS могат да бъдат класифицирани по:

  • Диаметър
  • Коравина
  • Налягане
  • Качество на смолата

Диаметър

Тръбите HOBAS се произвеждат с диаметър от DN 200 до 3600 мм в класове с налягане и без налягане.

Класификация според коравината

Коравината на тръбата показва устойчивостта й на изкривяване. Колкото по-голяма е дебелината на стената, толкова по-висок е класът на коравината и оттам способността да издържа на външни огъващи натоварвания или ниско вътрешно налягане.

Тръбите HOBAS със стандартни класове коравина се считат за гъвкави, тъй като еластичността на тръбите има значително влияние върху разпределението на натоварването и налягането в почвата, в резултат на което почвата играе главна роля в цялата система на товароносимост. От механична гледна точка се е наложило GRP тръбите да бъдат класифицирани според коравината – за разлика от дебелината на стената.

Класове коравина
SN 2500 Тези тръби се използват главно при рилайнинг и надземен монтаж, където се наблюдават само малки външни натоварвания.
SN 5000 Тръби с тази коравина се избират при средно натоварване, например, когато се монтират в разнородна почва на дълбочина от 3 метра и реалното натоварване отговаря на товар от 60 тона.
SN 10000 Такива тръби се проектират за високо натоварване, например при монтаж в разнородна почва на дълбочина от 4 метра или реално натоварване, отговарящо на товар от 60 тона с малка почвена покривка.
SN >10000 По-високи класове коравина за подземен монтаж могат да бъдат необходими, особено при комбинирано натоварване върху тръбата (напр. негативно налягане, външни натоварвания).

SN... Номинална коравина в N/m²

Класификация според клас налягане

Номиналната стойност на налягането (PN) показва максималното работно налягане на тръбата, при което тя да бъде експлоатирана, в bar. Всеки клас налягане може да бъде комбиниран с клас коравина. Системите HOBAS се предлагат в класове на налягане от PN 1 до PN 32.

Качество на смолата

Съществува пряка корелация между химическа устойчивост на тръбата и степента на използваната смола. Стандартният клас (VA) е с устойчивост на битови отпадъчни води и корозия на сероводород (H2S). Тръби за по-високи изисквания могат да бъдат произведени по заявка с други класове смола (винил естер).