Печатни права

HOBAS Pipes International GmbH
Pischeldorfer Strasse 128
9020 Klagenfurt | Austria

T +43.463.48 24 24
F +43.463.48 21 21

info@hobas.com

 

Повече информация за HOBAS Pipes International GmbH: Wirtschaftskammer Österreich

Тук ще намерите списък със закони Aushangpflichtigen Gesetze.

 

Настоящите печатни права са валидни и за профилите в следните социални мрежи: 

 

 

Отказ от отговорност

1. Съдържание


Авторът си запазва правото да не отговаря за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Правни искове за вреди, причинени в резултат на използването на предоставената информация, включително и всякакъв вид информация, която е непълна или неточна, ще бъдат отхвърлени. Всички предложения са необвързващи и с незадължителен характер. Части от страницата или или цялата публикация, включително всички предложения и информация могат да бъдат без предупреждение допълнени, променени или частично, или напълно изтрити от автора.

 

2. Препратки и връзки


Авторът не носи отговорност за съдържание, към което препраща или което се споменава в неговите страници - освен ако не е напълно наясно с незаконното съдържание и е в състояние да предотврати разглеждането на тези страници от посетителите на неговия сайт. Ако поради използването на представената там информация бъдат нанесени вреди, отговорност може да бъде търсена единствено от автора на съответните страници, а не от лицето, което е посочило препратки към тези страници. Освен това авторът не носи отговорност за публикации или съобщения, публикувани от потребители на дискусионните форуми, книги за гости или анкети, предоставени на неговата страницата.

 

3. Авторско право


Авторът е нямал намерение да използва материали, за публикуването на които съществуват авторски права, или, ако това не е възможно, е възнамерявал да посочи авторското право върху съответния обект.. Авторските права за всякакви материали, създадени от автора са запазени. Всяко дублиране или използване на обекти, като например диаграми, звуци и текстове в други електронни или печатни публикации не се допуска без съгласието на автора.

 

4. Декларация за поверителност


Ако е предоставена възможност за въвеждане на лични или служебни данни (име, адрес, имейл), то въвеждането на тези данни се извършва на доброволни начала. Използването и заплащането на всички предлагани услуги е разрешено - ако това е технически възможно и разумно -  без предоставянето на лични данни или на базата на анонимни данни или псевдоним. Не се разрешава използването на данните за контакт, публикувани в този отпечатък или друга подобна информация, като например пощенски адрес, телефонни и факс номера, както и имейл адреси от трети страни за предаване на нежелана информация. Запазва се правото да бъдат предприети съдебни действия срещу изпращачите на спам съобщения, ако те нарушават тази наредба.

 

5. Правна сила на настоящия отказ от отговорност

Настоящият отказ от отговорност се смята за част от интернет публикацията, в която същият е бил цитиран. Ако някои части или отделни формулировки от този текст не са законни или са неточни, съдържанието или валидността на останалите части няма да бъде засегнато от този факт.Техническо изпълнение: Werbeagentur Klagenfurt TYPO3